جردن شاپیرو در کتاب خود، یعنیچگونه یک پدر فمینیست باشیم روش‌هایی را می‌آموزد که به کمک آن می‌توان به این هدف دست پیدا کرد. برای این کار شاید اشتباهات زیادی داشته باشیم و در طول تعاملات با فرزندان این قواعد رعایت نشود، اما تلاش برای این کار بدون جواب نخواهد ماند. در واقع با 4 روشی که در ادامه آمده است می‌توانید کودکانی پرورش دهید که نگاهی جنسیت‌زده به دنیا و روابط خود ندارند.

دیدگاه انتقادی را در خود پرورش دهید

 این بدان معنی است که شما مایل هستید تفکراتی که در هر جایگاهی که هستید یک پدر، نویسنده، استاد و فعال اجتماعی دیدگاه‌های سنتی پدرسالارانه را به چالش بکشید. پدر فمینیست حتی اگر منفعت او در نگاه مردسالارانه دارد آنها را به چالش می‌کشد و دنیا را جور دیگری نیز می‌بیند. این پدر می‌تواند فرزندانی را تربیت کند که نگاه جنسیتی به دنیا ندارند.

پاسخگو بودن را تمرین کنید

این بدان معنی است که شما با دیدگاه‌های مختلف آشنا هستید و برای همین آمادگی پاسخگویی به سوالات فرزندان خود را در هر رابطه دارید. همچنین به فرزندان نشان خواهد داد که شما زمان خود به مقابله با اقتدار مردسالارانه خودشیفته اختصاص داده‌اید.

گرچه محیط زندگی و رشد پدر ممکن است که مردسالانه باشد، به عنوان مثال، تحقیقات پزشکی هنوز به عنوان پیش فرض به آناتومی مردان بزرگسال نزدیک است، حتی دیدگاه‌های روانشناختی. پدر فمینیست می‌داند که این دیدگاه‌ها نادرست بوده و سعی دارد با بالا بردن اطلاعات خود به سوالات فرزندانش در این زمینه پاسخ بدهد.

شعارهای ضدسکسیستی را آموزش دهید

برای پدر فمینیست بودن، شما متعهد خواهید بود که فرزندان خود را در محیطی خالی از آنچه ذات‌گرایی جنسیتی و ضدسکسیستی است، پرورش دهید. این بدان معناست که شما مایل هستید روایت‌های جبرگرایی بیولوژیکی را دور بریزید و سخنان و اقدامات ضد جنسیتی را جایگزین آنها کنید. یک پدر آگاه به اصول فمینیسم می‌داند اصول ظالمانه جنسی در قانون طبیعی جاری است. علاوه‌براین، او می‌داند که تبعیض جنسی در همه جا وجود دارد، بنابراین از تلاش خود برای ایجاد محیط جایگزین برای فرزندانش صرف‌نظر نمی‌کند. همچنین به کودک می‌آموزد تا به جای شعارهای و تفکرات معمول جنسیتی چون مرد که گریه نمی‌کند یا چرا مثل زن‌ها رفتار می‌کنی، نگاهی بدون جنسیت به احساسات و رفتارهای خود  داشته باشند.

با دیدگاه‌های سنتی بجنگید

این بدان معناست که شما به والدین متعهد هستید که کلیشه‌های سنتی جنسیتی و باینری‌های جنسیتی را به چالش بکشد. به عبارت دیگر، یک پدر با دیدگاه فمینیسم نمی پرسد  چگونه فرزندانم را برای واقعیت‌های سخت یک جهان جنسیتی آماده کنم؟ در عوض، او تلاش می‌کند که وظیفه او این است که فرزندانی را آماده کند که همه انواع تبعیض جنسی، زن‌ستیزی، بی‌عدالتی و ظلم را به چالش بکشند. یک پدر فمینیست تعهد خود به برابری را فراتر از تعصبات زن و مرد بودن، در کودکانشان پرورش داده و برای ایجاد جهانی امن‌تر برای تراجنسی‌ها، باینتری‌ها، زنان و سایر افراد آماده می‌کند.

سخن پایانی

صادقانه که نگاه کنید، پدر فمینیست شدن در گام نخست سخت بوده و به دیدگاه‌های سنتی شما صدمه خواهد زد. به نظر می‌رسد که شروع به کار در مورد فمینیسم خیانت به روایت معمول و متداول پدر خوب است. با این وجود فمینیسم تلاش‌های شجاعانه‌ای برای میانجیگری در این تنش‌ها انجام می دهند  و سعی دارد نابرابری سیستم را از بین ببرد. پدران  فمینیست هم با اشراف به دیدگاه‌های این نحله فکری می‌توانند نوع دیگری از نقش مراقبتی پدرانه را در زندگی فرزندان خود بازی کنند.